Doorgaan naar hoofdinhoud

Disclaimer

Wij waarderen uw belangstelling in onze producten en onze website.

Kiemer is per 1 januari 2018 overgegaan naar De Friesland Zorgverzekeraar. De informatie op de website is informatie over 2017.

Kiemer mag de inhoud van deze website altijd, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving wijzigen. Dat geldt ook voor de disclaimer. Door het gebruik van de website aanvaardt u deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Kiemer besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de website. Desondanks kan er onjuiste of onvolledige informatie op de website staan. Daarom kunnen er geen rechten aan de gegevens op de website ontleend worden.

Het gebruik van de gegevens en het downloaden van bestanden is volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Kiemer aanvaardt hieromtrent geen aansprakelijkheid van welke aard en uit welke hoofde dan ook. Kiemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites die aan deze site zijn gelinkt en/of ingeframed.

Kiemer maakt op de website gebruik van content van Kindjeopkomst.nl. Deze content bevat slechts vrijblijvende algemene informatie voor het brede publiek zonder enige garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid van de inhoud ervan terwijl deze informatie in geen geval bestemd – noch geschikt is als enige vorm van (medisch) advies en/of enige vorm van aanzet tot enige handeling anders dan het eventueel raadplegen van een arts.

Directe of indirecte schade

U kunt informatie, producten of diensten verkrijgen via deze website. Kiemer is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik hiervan.

Is er een wijziging in voorwaarden en premies? Dan kunnen er verschillen ontstaan tussen de gegevens op de website en de door Kiemer gehanteerde voorwaarden en premies. Uitsluitende de werkelijk gehanteerde voorwaarden en premies van Kiemer zijn dan van toepassing.

Intellectueel eigendom

Deze website is eigendom van Kiemer. Kiemer, of enig andere recht hebbende is en blijft rechthebbende van alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) van alle via deze website aangeboden informatie. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.

De website van Kiemer is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is de gebruiker niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kiemer de inhoud van de website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding aan derden beschikbaar te stellen.

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Kiemer Zorgverzekeraar is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig,van de site die u bezoekt.

Contact opnemen

Heeft u nog vragen of suggesties over deze disclaimer? Neem dan contact met op met Kiemer.

Kiemer is een merk van De Friesland Zorgverzekeraar N.V. (Kvk 50884565) en De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen N.V. (KvK 50884077).

Heb je een vraag?