Doorgaan naar hoofdinhoud

Ben je niet tevreden? Geef het aan ons door

We doen ons uiterste best alles goed te regelen rond je zorgverzekering. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Wij staan voor je klaar, ook bij een klacht. Ben je ontevreden over Kiemer of een zorgverlener? Geef het aan ons door.

Tip of opmerking

Heb je een tip of opmerking voor ons? Geef het door via dit formulier. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Klacht

Via het klachtenformulier geef je een klacht door. De klachten- en geschillenprocedure is een formele procedure met vaste behandeltermijnen. Na ontvangst van je klacht informeert de klachten- en geschillencommissie je over de verdere behandeling van je klacht. Meer informatie lees je in onze klachtenfolder en het Geschillen- en klachtenreglement.

Heb je alleen een vraag of zijn er onduidelijkheden over een afwijzing? Dan kun je dit aan ons doorgeven via het contactformulier

Klachten over formulieren

Vind je dat één van onze formulieren overbodig of te ingewikkeld is, dan kun je terecht bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa behandelt klachten over lastige of onnodige formulieren. Op de website van de NZa staat op welke manier je een klacht over formulieren kunt indienen.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

Je bent het niet eens met ons antwoord op je klacht en je vraagt of wij ons antwoord op de klacht willen heroverwegen? Als je het niet eens bent met ons antwoord op de heroverweging, dan kun je je klacht voorleggen aan een externe onafhankelijke geschilleninstantie. Stuur je klacht naar de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De SKGZ is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Het adres: SKGZ, Postbus 291, 3700 AG Zeist.

Europese ODR platform

Ook kunt u uw klacht naar het Europese ODR platform sturen. U kunt hier alleen een klacht indienen over producten of diensten die u online heeft gekocht.