Doorgaan naar hoofdinhoud

Verplicht eigen risico

Je hebt in 2017 een verplicht eigen risico van € 385,-. Dit betekent dat je in 2017 de eerste € 385,- voor zorg uit de basisverzekering zelf betaalt. Het bedrag wordt jaarlijks bepaald en vastgesteld door de overheid.

Iedereen vanaf 18 jaar is wettelijk verplicht het verplicht eigen risico te betalen voor zorg uit de basisverzekering. Het is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat je iets vergoed krijgt. In 2017 betaal je de eerste € 385,- van zorg uit de basisverzekering zelf.

Het eigen risico geldt niet voor:

Bepaalde zorg uit de basisverzekering valt niet onder het eigen risico. Dit geldt voor:

  • Verloskundige zorg en kraamzorg
  • Huisarts (ook consulten Dokterswacht)
  • Nacontroles van de orgaandonor
  • Vervoer van de orgaandonor als deze een basisverzekering heeft
  • Ketenzorg (samenwerkingsverband van verschillende zorgverleners die hun zorg goed op elkaar hebben afgestemd)
  • Hulpmiddelen in bruikleen (tegemoetkoming in de verbruikskosten van een bruikleenartikel vallen wel onder het eigen risico, zoals bijvoorbeeld tegemoetkoming kosten hulphonden en stroomkosten zuurstofapparatuur) 
  • Verpleging en verzorging zonder verblijf 
  • Vanaf 2017: de medicatiebeoordeling bij chronisch gebruik van receptgeneesmiddelen door een gecontracteerde apotheek

Het eigen risico geldt wel voor:

Alle overige zorg uit de basisverzekering valt wel onder het eigen risico. Zoals bijvoorbeeld medisch specialistische behandelingen, ziekenhuisopname en medicijnen.

Gespreid betalen

Wil je of kun je dit bedrag niet in één keer betalen? Dan kun je bij Kiemer je verplicht eigen risico gespreid betalen. Wil je weten hoeveel eigen risico je al hebt betaald? Kijk in Mijn Kiemer.