Doorgaan naar hoofdinhoud

Vind de zorgverlener die bij je past

Heb je hulp nodig bij het vinden van een zorgverlener of ziekenhuis? Kiemer helpt je graag met "Vind je zorgverlener". Het overzicht wordt dagelijks bijgewerkt.

Vind je zorgverlener

Bij Kiemer schrijven wij je niet voor naar welk ziekenhuis, specialist of andere zorgverlener je moet gaan. Met onze restitutiepolis hoef je dus niet te kiezen voor een zorgverlener die een contract met ons heeft, maar heb je altijd de vrijheid die persoon of instelling te kiezen die bij je past.

Let op: wijziging basisverzekering Kiemer vanaf 1 mei 2017
Vanaf 1 mei 2017 is de basisverzekering van Kiemer een combinatiepolis. Revalidatiezorg en wijkverpleging (verpleging en verzorging zonder verblijf) hebben wij gewijzigd van restitutie naar natura. Dit betekent dat je aanspraak hebt op de zorg die wij hiervoor hebben gecontracteerd in plaats van op vergoeding van de kosten. Wanneer je toch gebruikmaakt van een zorgaanbieder die wij niet voor deze zorg hebben gecontracteerd, wijzigt je vergoeding. In dat geval heb je voor revalidatiezorg recht op een vergoeding van maximaal het gemiddelde gecontracteerde tarief en voor wijkverpleging van het laagste gecontracteerde tarief.

Goede zorg in heel Nederland: gecontracteerde zorg
Kiemer biedt haar verzekerden goede zorg in het hele land. Daarvoor zijn in heel Nederland overeenkomsten afgesloten met zorgverleners voor het jaar 2017. In de overzichten kun je zien met welke instellingen overeenkomsten zijn.

Huisartsen
Elk jaar weer maken wij afspraken met bijna alle huisartsen. Via "Vind je zorgverlener" kun je zien met wie wij op dit moment voor 2017 al afspraken hebben gemaakt. Om deze te vinden toets je je eigen postcode en woonplaats in en de naam van de huisarts over wie je informatie zoekt. Dan verschijnt een overzicht van de gecontracteerde en (nog) niet gecontracteerde huisartsen bij u in de buurt. Je ziet in dit overzicht ook met wie wij nog in onderhandeling zijn.

Belangrijk: Je kunt voor reguliere zorg terecht bij elke huisarts met wie wij een overeenkomst hebben. Daarnaast maken wij met een aantal huisartsen ook aanvullende afspraken. Bijvoorbeeld over een POH GGZ, over integrale ouderenzorg, enzovoort. Door die aanvullende afspraken kunnen contracten van huisartsen dus onderling verschillend zijn.

"Vind je zorgverlener" wordt regelmatig door ons aangepast, want zodra wij een ondertekend contract ontvangen, melden wij dit in het overzicht. Zodat je zo spoedig mogelijk weet waar je aan toe bent. Toch vragen wij bij voorbaat je begrip en geduld. De zorgvuldigheid van huisartsen en van ons bij het maken van afspraken is immers ook in jouw belang. En de ervaring leert dat dit soms wat meer tijd vraagt dan anders. Het blijft nu eenmaal mensenwerk.

Let op: Is de huisarts van je keuze (nog) niet bij ons onder contract, maar voldoet hij wel aan de vastgestelde voorwaarden*? Dan vergoeden wij de rekening op basis van onze polisvoorwaarden.

Tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten
Je mag zowel voor de basisverzekering als voor de aanvullende verzekeringen naar iedere tandarts, mondhygiënist of orthodontist.

Heb je nog vragen? Bel gerust met onze afdeling Klantcontacten.

* deze voorwaarden zijn afhankelijk van de zorgsoort.

Goede zorg in heel Nederland: niet-gecontracteerde zorg
Wil je gebruik maken van niet-gecontracteerde zorg? Hiervoor kunnen andere vergoedingen gelden. Je vindt hier meer informatie. Heb je hierover vragen, neem gerust contact met ons op.

Omzetplafond
Voor enkele gecontracteerde zorgverleners geldt een zogeheten omzetplafond. Dit betekent dat wij met deze zorgverleners een maximumbedrag hebben afgesproken dat in een kalenderjaar gedeclareerd mag worden. Als dit maximumbedrag is bereikt en de zorg nog niet is gestart, kan het voorkomen dat je niet meteen bij deze zorgverlener terecht kunt. In dat geval kun je ervoor kiezen om op de wachtlijst van de betreffende zorgverleners te worden geplaatst. Wil je meteen worden geholpen, dan kun je contact opnemen met onze wachtlijstbemiddeling. Samen met jou zoeken wij dan naar een passende oplossing.
Er gelden omzetplafonds voor:
a. de geestelijke gezondheidszorg, voor gecontracteerde instellingen en vrijgevestigde (zelfstandige) psychiaters en psychotherapeuten;
b. geriatrische revalidatie;
c. verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging);
d. eerstelijns verblijf.