Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding alternatieve geneeswijzen/ therapieën/ middelen

Bij alternatieve geneeswijzen is er geen wetenschappelijk bewijs van het geneeskundig effect. Wij adviseren altijd je huisarts of medisch specialist in te lichten als je gebruik maakt van alternatieve geneeswijzen/therapieën.

Homeopathische geneesmiddelen zijn geneesmiddelen gemaakt van planten, mineralen of dierlijke producten.

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Geen
AV Goed Geen
AV Beter Maximaal € 25,- per dag tot maximaal € 250,- per kalenderjaar
AV Best Maximaal € 35,- per dag tot maximaal € 500,- per kalenderjaar
Je hebt recht op vergoeding van:
 • consulten en behandelingen van alternatieve geneeswijzen/therapieën;
 • antroposofische middelen die als homeopathische middelen zijn geregistreerd;
 • homeopathische middelen die door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen zijn geregistreerd (www.cbg-meb.nl). Een middel is als homeopathisch geregistreerd wanneer er een RVH-nummer op de verpakking staat.

Welke verzekering heb jij? Bekijk het in Mijn Kiemer

Wie mag de zorg verlenen?

Alternatieve geneeswijzen/therapieën
Je kunt terecht bij:
 • een arts voor alternatieve geneeswijzen;
 • een behandelaar die als gediplomeerd lid is ingeschreven bij een beroeps- vereniging die voldoet aan onze kwaliteitseisen;
 • een behandelaar ingeschreven in het register van een organisatie van beroepsverenigingen die voldoet aan onze kwaliteitseisen.
Bekijk de lijst met erkende beroepsverenigingen. De lijst maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden en kan in de loop van het jaar worden aangevuld.


Let op : Voor beroepsverenigingen aangesloten bij de door Kiemer erkende koepels van beroepsverenigingen NIBIG, RBCZ, KAB en NAP geldt dat je alleen recht hebt op vergoeding wanneer de behandelaar is ingeschreven in het register van een van deze koepelorganisaties. Voor NIBIG betreft dit een inschrijving in laag 4 van het Gelaagd Register. Voor RBCZ betreft dit een inschrijving in het HBO-register. Voor de KAB betreft dit een vermelding als aangesloten therapeut op de website van de KAB.
Overgangsregeling : Als je behandelaar is ingeschreven in laag 3 van het Gelaagd Register van NIBIG of in het Basisregister van RBCZ, heb je in 2017 nog recht op een vergoeding. Voorwaarde hiervoor is dat je behandeling is gestart vóór 1 januari 2017 en dat je in 2016 al bij Kiemer was verzekerd.

Antroposofische en homeopathische middelen
Je kunt terecht bij een apotheker of apotheekhoudende huisarts.

Heb ik een verwijzing nodig?

De middelen moeten zijn voorgeschreven door de huisarts of een arts voor alternatieve geneeswijzen.

Wanneer heb ik geen recht op vergoeding?

Wij vergoeden geen:

 • behandelingen op de werkplek (bijv. stoelmassage);
 • behandelingen van werk-, opvoedings- of schoolgerelateerde problemen;
 • chelatie-, ozon- en Frischzellentherapie;
 • coaching;
 • consulten en (groeps)behandelingen voor preventie, welbevinden of zelfontplooiing;
 • cursussen, workshops en trainingen;
 • meerdaagse kuren;
 • schoonheidsbevordering en het geven van voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting in verband met gewichtsproblemen;
 • sociale of sociaalmaatschappelijke dienstverlening;
 • yoga.