Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding audiologische zorg

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen

Je hebt recht op vergoeding van:

  • de kosten van het onderzoek naar de gehoorfunctie;
  • de advisering over de aan te schaffen gehoorapparatuur;
  • voorlichting over het gebruik;
  • psychosociale zorg.
Dit laatste kan nodig zijn in verband met problemen met de gestoorde gehoorfunctie. 

Wie mag de zorg verlenen?

Een audiologisch centrum. Met een audiologisch centrum wordt bedoeld een zorginstelling die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en de regelgeving die daar bij hoort als zodanig is toegelaten.

Heb ik een verwijzing nodig?

Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts, kinderarts, triage audicien of keel-, neus- en oorarts.

Eigen risico

De vergoeding valt vanaf 18 jaar onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Is er geen Nederlands wettelijk tarief, dan worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn.