Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding beugels tot 18 jaar (orthodontie)

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Geen
AV Tandarts Goed Geen
AV Tandarts Beter Maximaal € 500,- tijdens de gehele verzekeringsduur
AV Tandarts Best Maximaal € 1500,- tijdens de gehele verzekeringsduur
Verzekerden jonger dan 18 jaar hebben vanuit de AV Tandarts Beter en Tandarts Best recht op een vergoeding voor noodzakelijke tandheelkundige zorg in verband met orthodontie.

Welke aanvullende tandartsverzekering heb jij? Bekijk het in Mijn Kiemer.

Wie mag de zorg verlenen? 

Je kunt terecht bij: 

  • Een orthodontist
  • Een tandarts-algemeen practicus.

Heb ik een verwijzing nodig? 

Je hebt geen verwijzing nodig.

Wanneer wordt een beugel tot 18 jaar niet vergoed?

Er is geen vergoeding voor:

  • Orthodontische behandelingen die onnodig kostbaar, onnodig gecompliceerd of tandheelkundig ondoelmatig zijn (dit ter beoordeling van onze tandheelkundig adviseur).
  • Kosten veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik van de apparatuur.
  • Orthodontische behandelingen met een esthetisch karakter, bijvoorbeeld behandelingen met linguale apparatuur of Invisalign, of keramische brackets.
Let op: een eventuele volgende, hernieuwde behandeling, komt niet voor vergoeding in aanmerking.