Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding diëtetiek

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig, maximaal 3 uur per kalenderjaar
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen

Je hebt recht op vergoeding van de kosten van voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten, maximaal drie behandeluren per kalenderjaar.

Wie mag de zorg verlenen? 

Een diëtist die als kwaliteitsgeregistreerd is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Heb ik een verwijzing nodig?

Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts of tandarts.

Eigen risico

De vergoeding valt vanaf 18 jaar onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Is er geen Nederlands wettelijk tarief, dan worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn.