Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding erfelijkheidsonderzoek

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen

Je hebt recht op vergoeding van de kosten van:

a.    onderzoek naar en van erfelijke afwijkingen door middel van stamboom- onderzoek, chromosoomonderzoek, biochemische diagnostiek, ultrageluid- onderzoek en DNA-onderzoek.
b.    de erfelijkheidsadvisering en de met deze zorg verband houdende psychosociale begeleiding.
c.    onderzoeken bij andere personen, als dit nodig is om je te adviseren. Aan deze personen kan dan ook advisering plaatsvinden.

Wie mag de zorg verlenen? 

Een centrum voor erfelijkheidsadvies. Dit is een instelling die een vergunning heeft op grond van de Wet op bijzondere medische verrichtingen voor de toepassing van klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering.

Heb ik een verwijzing nodig?

Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist.

Eigen risico

De vergoeding valt vanaf 18 jaar onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorgverlener 

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Is er geen Nederlands wettelijk tarief, dan worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn.