Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding ergotherapie

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig, maximaal 10 uren per kalenderjaar
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen

Je hebt recht op vergoeding van de kosten van advisering, instructie, training en/of behandeling gedurende maximaal tien behandeluren per kalenderjaar in de behandelruimte van een ergotherapeut of bij je thuis, met als doel je zelfzorg en zelfredzaamheid te bevorderen of te herstellen.

Wie mag de zorg verlenen? 

Een ergotherapeut die als kwaliteitsgeregistreerd is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. 

Eigen risico

De vergoeding valt vanaf 18 jaar onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorgverlener 

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Is er geen Nederlands wettelijk tarief, dan worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn.