Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding fysiotherapie en oefentherapie

Je hebt recht op vergoeding van:

 • medisch noodzakelijke fysiotherapie, waaronder begrepen bekkenfysiotherapie, geriatrie fysiotherapie, kinderfysiotherapie, lymfedrainage/oedeemtherapie, manuele therapie en psychosomatische therapie;
 • medisch noodzakelijke oefentherapie Cesar/Mensendieck.

Wat is de vergoeding voor fysiotherapie en oefentherapie in 2017?

Basisverzekering Aandoeningen vermeld op Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering *:
 • Tot 18 jaar: volledig
 • Vanaf 18 jaar: vanaf de 21e behandeling
Overige aandoeningen:
 • Tot 18 jaar: max. 18 behandelingen per indicatie
Bekkenfysiotherapie i.v.m. urine-incontinentie:
 • Vanaf 18 jaar: max. 9 behandelingen
Oefentherapie bij ‘etalagebenen’ (pijn in de benen als gevolg van een vernauwing of afsluiting van een slagader naar of in het been):
 • Vanaf 18 jaar: max. 37 behandelingen gedurende max. 12 maanden
AV Goed Maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar
AV Beter Maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar
AV Best Maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie
* Wil je weten of je aandoening valt onder Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering? Je fysiotherapeut of oefentherapeut kan je hierover informeren.

Welke aanvullende verzekering heb jij? Bekijk het in Mijn Kiemer.

Wie mag de zorg verlenen?

Je kunt terecht bij:

 • Fysiotherapie: een fysiotherapeut die is ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR), een fysiotherapiepraktijd ingeschreven in het register van het Keurmerk Fysiotherapie. Of je fysiotherapeut in een van beide registers is ingeschreven kun je controleren via www.defysiotherapeut.com en www.keurmerkfysiotherapie.nl.
 • Lymfedrainage/oedeemtherapie en littekentherapie: mag ook verleend door een huidtherapeut die als kwaliteitsgeregistreerd is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.
 • Oefentherapie: mag worden verleend door een oefentherapeut die als kwaliteitsgeregistreerd is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Let op:

 • Zowel screening, intake als onderzoek tellen voor de vergoeding als een volledige behandeling, als deze niet op dezelfde dag plaatsvinden. Als deze wel op dezelfde dag plaatsvinden gelden screening, intake en/of onderzoek samen als één behandeling.
 • Het aantal behandelingen, de behandelduur en de behandelfrequentie worden bepaald door de behandelend fysiotherapeut, oefentherapeut of huidtherapeut, eventueel in overleg met de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

Heb ik een verwijzing nodig?

Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts, sportarts of behandelend medisch specialist voor een behandeling aan huis of in een instelling waar je verblijft.

Eigen risico

Vanaf 18 jaar valt de vergoeding vanuit de basisverzekering onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.

Wanneer is er geen recht op vergoeding?

Je hebt geen recht op vergoeding van een individuele of een groepsbehandeling die uitsluitend bedoeld is om de conditie door middel van training te bevorderen.

Vergoeding vanuit de basisverzekering bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Is er geen Nederlands wettelijk tarief, dan worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn.