Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding geneesmiddelen (dieetpreparaten)

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig, volgens het Reglement Farmaceutische zorg m.u.v. wettelijke eigen bijdrage
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen

Je hebt recht op vergoeding van de kosten van dieetpreparaten en het daarbij horende advies en de begeleiding door degene die deze aan je geeft, als je niet kan uitkomen met aangepaste normale voeding en andere producten van bijzondere voeding en je:

  • een stofwisselingsstoornis, voedselallergie of resorptiestoornis hebt, of;
  • een via een gevalideerd screeningsinstrument vastgestelde ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop hebt, of;
  • op een dieetpreparaat bent aangewezen volgens de richtlijnen van de betreffende beroepsgroepen in Nederland.

Eigen bijdrage

  • Per groep van onderling vervangbare geneesmiddelen is een vergoedingslimiet vastgesteld. Is de prijs van jouw geneesmiddel hoger dan het vergoedingslimiet, dan betaal je het verschil als eigen bijdrage.
  • Er geldt ook een eigen bijdrage voor een geneesmiddel dat is bereid uit een geneesmiddel waarvoor een eigen bijdrage is verschuldigd.

Wie mag de zorg verlenen?

Een apotheker, een apotheekhoudend huisarts of een medische speciaalzaak die SEMH-gecertificeerd is.

Heb ik een verwijzing nodig?

Ja, je hebt een voorschrift nodig van een huisarts, de behandelend specialist, tandarts, tandartsspecialist, verloskundige of een advies van de diƫtist.

Heb ik toestemming nodig?

Ja, als de zorg wordt verleend door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder heb je pas recht op een vergoeding als Kiemer je aanvraag heeft goedgekeurd en toestemming heeft verleend.

Eigen risico

De vergoeding valt vanaf 18 jaar onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn.