Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding geneesmiddelen (geregistreerd)

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig, volgens het Reglement Farmaceutische zorg m.u.v. wettelijke eigen bijdrage
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen

Je hebt recht op vergoeding van de kosten van geregistreerde geneesmiddelen die zijn opgenomen in bijlage 1 bij de Regeling zorgverzekering. Bijlage 1 wijzigt iedere maand en kun je raadplegen via www.wetten.overheid.nl.

Wie mag de zorg verlenen?

Een apotheker of een apotheekhoudend huisarts.

Heb ik een verwijzing nodig?

Ja, je hebt een recept nodig van de huisarts, de behandelend specialist, tandarts, tandartsspecialist of verloskundige. Voor de anticonceptiepil en insuline geldt dat deze na de eerste periode van levering opnieuw voor de maximale termijn aan u kunnen worden geleverd zonder dat daarvoor een herhaalrecept nodig is.

Eigen bijdrage

  • Per groep van onderling vervangbare geneesmiddelen is een vergoedingslimiet vastgesteld. Is de prijs van jouw geneesmiddel hoger dan het vergoedingslimiet, dan betaal je het verschil als eigen bijdrage.
  • Er geldt ook een eigen bijdrage voor een geneesmiddel dat is bereid uit een geneesmiddel waarvoor een eigen bijdrage is verschuldigd.
  • Preferentiebeleid: wij kunnen, ook in de loop van een kalenderjaar, bepalen dat je een ander geneesmiddel met dezelfde werkzame stof alleen recht hebt op vergoeding van de geneesmiddelen die wij hebben aangewezen. Wil je een duurder of ander merk geneesmiddel, dan betaal je mogelijk een eigen bijdrage. Bepaalt je arts dat de behandeling met een preferent geneesmiddel medisch niet verantwoord is, houd je recht op vergoeding van een ander in de Regeling zorgverzekering aangewezen geneesmiddel met dezelfde werkzame stof.

Eigen risico

De vergoeding valt vanaf 18 jaar onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn.