Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding geneesmiddelen (niet-geregistreerd)

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig, volgens het Reglement Farmaceutische zorg m.u.v. wettelijke eigen bijdrage
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen
Je hebt recht op rationele farmacotherapie (niet-geregistreerde geneesmiddelen). Bij rationele farmacotherapie gaat het om geneesmiddelen die in de apotheek zijn bereid of geneesmiddelen die op verzoek van je arts in Nederland zijn bereid door een fabrikant als bedoeld in artikel 1, lid 1 onder mm van de Geneesmiddelenwet. Verder kan het gaan om geneesmiddelen die in de handel zijn in een ander land en bestemd zijn voor een patiƫnt die lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners.

Eigen bijdrage

  • Per groep van onderling vervangbare geneesmiddelen is een vergoedingslimiet vastgesteld. Is de prijs van jouw geneesmiddel hoger dan het vergoedingslimiet, dan betaal je het verschil als eigen bijdrage.
  • Er geldt ook een eigen bijdrage voor een geneesmiddel dat is bereid uit een geneesmiddel waarvoor een eigen bijdrage is verschuldigd.

Wie mag de zorg verlenen?

Een apotheker of een apotheekhoudend huisarts.

Heb ik een verwijzing nodig?

Ja, je hebt een recept nodig van de huisarts, de behandelend specialist, tandarts, tandartsspecialist of verloskundige.

Heb ik toestemming nodig?

Ja, er is voorafgaande toestemming nodig.

Eigen risico

De vergoeding valt vanaf 18 jaar onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn.