Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding hoortoestellen

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering 75%
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen

Eigen bijdrage

Er is een eigen bijdrage van 25% van de aanschafkosten van hoortoestellen en tinnitusmaskeerders.

Wie mag de zorg verlenen?

Je kunt terecht bij een audicien met een StAr-certificering.

Heb ik een verwijzing nodig?

Heb je problemen met je gehoor, dan kun je rechtstreeks bij een door Kiemer gecontracteerde triage-audicien terecht. De triage-audicien doet eerst een medisch onderzoek en kan je op basis van dit onderzoek doorverwijzen naar een kno-arts of audioloog. Is er geen verwijzing nodig, dan kan de (triage) audicien gelijk je hoortoestel aanmeten. Ga je naar een audicien die geen triage-audicien is, dan heb je een verwijzing nodig van de kno-arts of audioloog. Heb je ouderdomsgehoorverlies, dan mag de huisarts je ook verwijzen.

Wanneer heb ik geen recht op vergoeding?

Voor een hoortoestel is er geen vergoeding als je gebruikmaakt van een audicien die geen StAr-certificering heeft. Al onze gecontracteerde audiciens voldoen aan deze kwaliteitseis.

Heb ik toestemming nodig?

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde audicien, heb je altijd voorafgaande toestemming van Kiemer nodig.

Eigen risico

Deze zorg komt ten laste van je verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico. Dit geldt niet voor hulpmiddelen die je in bruikleen ontvangt.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorgverlener

  • Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn. 

Let op

  • Audiciens maken voor het bepalen van de aanspraak op een (categorie) hoortoestel gebruik van een landelijk hoorhulpmiddelenprotocol, tot stand gekomen in samenspraak met patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, audiciens en audiologen.
  • Je hebt geen recht op een vergoeding voor een hogere categorie hoortoestel dan je volgens het hoorhulpmiddelenprotocol nodig hebt.
  • In het Reglement Hulpmiddelenzorg vind je toestemmingsvereisten, gebruikstermijnen en volumerichtlijnen voor functionerende hulp- en wondverzorgingsmiddelen.