Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding huisarts

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen

Wie mag de zorg verlenen?

  • Een huisarts
  • Spoedeisende zorg: huisartsenpost ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen.
  • Preventieve voetzorg bij diabetes: je kunt ook terecht bij een pedicure of een podotherapeut.

Heb ik een verwijzing nodig?

Voor preventieve voetzorg bij diabetes heb je een verwijzing nodig van de huisarts, als deze de voetzorg niet zelf verleent.

Wanneer is er geen recht op vergoeding?

Je hebt geen recht op:

a. vergoeding van de kosten van de griepprik;
b. MRI-diagnostiek, tenzij de huisarts verwijst op basis van de richtlijnen
(inclusief standaarden) van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG);
c. voetverzorging zoals het verwijderen van eelt om cosmetische of verzorgende redenen of algemene nagelverzorging;
d. hulpmiddelen voor voetbehandeling, zoals orthesen. Deze worden niet onder dit artikel vergoed, maar kunnen in bepaalde gevallen wel worden aangemerkt als hulpmiddel zoals bedoeld in artikel 3.9.

Eigen risico

Deze vergoeding valt niet onder het eigen risico.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn.