Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding hulpmiddelen

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig, volgens het Reglement Hulpmiddelenzorg, m.u.v. een eventuele wettelijke eigen bijdrage
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen

Je hebt recht op vergoeding van de kosten van functionerende hulp- en wondverzorgingsmiddelen zoals bedoeld in de Regeling zorgverzekering. In het door ons vastgestelde Reglement Hulpmiddelenzorg zijn toestemmingsvereisten, gebruikstermijnen en volumerichtlijnen opgenomen. Je hebt uitsluitend recht op wondverzorgingsmiddelen als er sprake is van een ernstige aandoening waarbij een langdurige medische behandeling met deze middelen noodzakelijk is.

Eigen bijdrage

In een aantal gevallen genoemd in de Regeling zorgverzekering ben je een eigen bijdrage verschuldigd ter hoogte van:

a. het verschil tussen de aanschaffingskosten en het bij dat hulpmiddel vermelde maximaal te vergoeden bedrag;
b. een bedrag wegens besparing van kosten.
Als dit het geval is, is dit vermeld in het Reglement Hulpmiddelenzorg.

Wie mag de zorg verlenen?

Een leverancier van hulpmiddelen. Als je voor een hulpmiddel naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, moet deze soms aan bepaalde kwaliteits- of deskundigheidseisen voldoen. Welke dit zijn kun je per hulpmiddel vinden in het Reglement Hulpmiddelenzorg. Hulpmiddelen worden alleen in bruikleen verstrekt door leveranciers waarmee wij hiervoor een overeenkomst hebben gesloten. Voor verstrekking hiervan kun je dus niet terecht bij een niet gecontracteerde leverancier

Heb ik toestemming nodig?

Voor de eerste aanschaf, reparatie of vervanging van een hulpmiddel, heb je vooraf onze schriftelijke toestemming nodig, tenzij in het Reglement Hulpmiddelenzorg anders is bepaald. In het Reglement Hulpmiddelenzorg kunnen nadere voorwaarden aan de toestemming worden gesteld. Als je naar een gecontracteerde leverancier gaat, is voorafgaande toestemming meestal niet nodig. De leverancier beoordeelt je aanvraag. In het Reglement Hulpmiddelenzorg is aangegeven wanneer voorafgaande toestemming wel nodig is. Als je naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, heb je altijd onze voorafgaande toestemming nodig. 

Eigen risico

Als je ervoor kiest een bruikleenhulpmiddel in eigendom aan te schaffen, kan de vergoeding vanaf 18 jaar ten laste van het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico komen. Hulpmiddelen in bruikleen vallen niet onder het eigen risico, met uitzondering van bijbehorende verbruiksartikelen.

Wanneer is er geen recht op vergoeding?

Hulpmiddelen geleverd door een niet-gecontracteerde leverancier die niet aan onze kwaliteits- of deskundigheidseisen voldoet, worden niet vergoed. Raadpleeg daarom altijd het Reglement Hulpmiddelenzorg.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn.

Hulpmiddelen geleverd door een niet-gecontracteerde leverancier die niet aan onze kwaliteits- of deskundigheidseisen voldoet, worden niet vergoed. Raadpleeg daarom altijd het Reglement Hulpmiddelenzorg.

Mocht je een bruikleenhulpmiddel in eigendom willen aanschaffen bij een niet-gecontracteerde leverancier, dan is in het Reglement Hulpmiddelenzorg aangegeven hoe wij in dat geval je vergoeding berekenen