Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding IVF

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Tot 43 jaar, 1e , 2e, en 3e poging per te realiseren zwangerschap
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen

Als je op het moment van aanvang van de zorg jonger bent dan 43 jaar, hebt je recht op vergoeding van de kosten van: 

a. het door hormonale behandeling bevorderen van de rijping van eicellen in het lichaam van de vrouw;
b. de follikelpunctie;
c. de bevruchting van eicellen en het kweken van embryo’s in het laboratorium;
d. het één of meer keren implanteren van één of twee embryo’s in de baarmoederholte, met als doel zwangerschap te doen ontstaan.

Een ICSI-behandeling wordt gelijkgesteld aan een IVF-behandeling.

Wie mag de zorg verlenen?

Een IVF-centrum met de daartoe wettelijk vereiste vergunningen.

Heb ik een verwijzing nodig?

Ja, je hebt een verwijzing van je medisch specialist nodig.

Eigen risico

De vergoeding valt vanaf 18 jaar onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.

Wanneer wordt IVF niet vergoed?

a. Als je jonger bent dan 38 jaar, heb je bij de eerste en tweede IVF-poging geen recht op terugplaatsing van meer dan één embryo.
b. De behandeling van de donor van de eicel en de donatie van de eicel vallen niet onder IVF.
c. Na de eerste, tweede en derde IVF-poging heb je geen recht meer op een vierde of volgende poging per te realiseren doorgaande zwangerschap, waaronder begrepen de kosten van de in dat verband benodigde geneesmiddelen.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn.