Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding kronen en bruggen tot 18 jaar

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Geen
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Volledig
Verzekerden tot 18 jaar met een AV Best hebben recht op vergoeding van kroon- en brugwerk, inclusief techniekkosten. De voorwaarde hiervoor is dat het plaatsen van kroon en/of brugwerk een gevolg is van:

  • Een fractuur van een of meer frontelementen.
  • Een ernstige verkleuring van de frontelementen.
  • Een wortelkanaalbehandeling in een zwaar gerestaureerd element.
Verder kan in bijzondere gevallen een vergoeding worden toegekend. Dit wordt beoordeeld door de adviserend tandarts van Kiemer.

Welke aanvullende verzekering heb jij? Bekijk het in Mijn Kiemer.

Wie mag de zorg verlenen?

Je kunt terecht bij:

  • Een tandarts die als zodanig geregistreerd staat volgens de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de wet BIG.
  • Een tandprotheticus die voldoet aan de eisen van het ‘Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus’.
  • Een vrijgevestigde mondhygiënist die is opgeleid zoals bedoeld in het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut’.

Heb ik een verwijzing nodig?

Nee, je hebt geen verwijzing nodig.

Wanneer is er geen recht op vergoeding?

Wij vergoeden niet de kosten van esthetische, onnodig kostbare of ondoelmatige voorzieningen en behandelingen.