Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding medisch specialistische zorg

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen

Wie mag de zorg verlenen?

Een medisch specialist werkzaam in een ziekenhuis, of in de huispraktijk van een medisch specialist, of in een zelfstandig behandelcentrum.

Heb ik een verwijzing nodig?

Ja, je hebt een verwijzing nodig van de huisarts, sportarts, jeugdarts, tandarts, verloskundige, kaakchirurg, medisch specialist, arts voor verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, triage-audicien (alleen voor KNO-arts) of optometrist.

Voor een second opinion door een medisch specialist heb je een verwijzing nodig van de huisarts of de behandelend specialist. Een verwijzing is niet nodig als er sprake is van acute zorg. 

Eigen risico

De vergoeding valt vanaf 18 jaar onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.

Wanneer is er geen recht op vergoeding?

Je hebt geen recht op vergoeding van de kosten van:
a. behandelingen tegen snurken met uvuloplastiek;
b. behandelingen gericht op de sterilisatie van de verzekerde (zowel man als vrouw);
c. behandelingen gericht op het ongedaan maken van de sterilisatie van de verzekerde (zowel man als vrouw);
d. behandelingen gericht op de circumcisie (besnijdenis) van de mannelijke verzekerde zonder medische noodzaak;
e. vruchtbaarheidsgerelateerde zorg voor een vrouwelijke verzekerde van 43 jaar of ouder, tenzij er sprake is van een IVF-poging die is begonnen voor- dat de verzekerde vrouw de leeftijd van 43 jaar heeft bereikt;
f. behandeling van plagiocefalie en brachycefalie zonder craniosynostose met een redressiehelm.

Vergoeding niet- gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn.