Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding niet spoedeisende zorg in het buitenland

Als je in Nederland woont, heb je ook aanspraak op zorg in het buitenland. Je hebt recht op de volledige vergoeding als je toestemming van Kiemer hebt om naar een zorgaanbieder in het buitenland te gaan vanwege wachtlijstbemiddeling of als de zorg in Nederland niet aangeboden wordt.

Is er sprake van spoedeisende zorg? Bekijk de vergoeding spoedeisende zorg in het buitenland.

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Max. Nederlands tarief (werelddekking)
AV Goed Behandelingen binnen de EU/EER
AV Beter Behandelingen binnen de EU/EER
AV Best Behandelingen binnen de EU/EER

Heb ik een verwijzing nodig?

In de polisvoorwaarden is aangegeven voor welke vormen van zorg een verwijzing noodzakelijk is.

Heb ik toestemming nodig?

In de polisvoorwaarden is aangegeven voor welke vormen van zorg voorafgaande toestemming noodzakelijk is.
Je hebt altijd toestemming nodig wanneer je een volledige vergoeding wilt ontvangen. Voor zorg binnen de EU-, EER-landen en Zwitserland vraag je deze toestemming op basis van de Europese Verordening door middel van een S2-formulier. Dit formulier kun je bij ons aanvragen.

Aandachtspunten

  • Wil je in het buitenland behandeld worden, informeer dan eerst of de kosten vergoed worden, onder welke voorwaarden en welk bedrag je eventueel zelf moet bijbetalen.
  • Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder kunt je in je voorwaarden nalezen op welke vergoeding je recht hebt.
  • De vergoeding vanuit de basisverzekering valt vanaf 18 jaar onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.