Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding oncologische aandoeningen bij kinderen tot 18 jaar

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen

Je hebt recht op vergoeding van de kosten van centrale (referentie)diagnostiek, coördinatie en registratie van ingezonden lichaamsmateriaal.

Wie mag de zorg verlenen?

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION).

Eigen risico

De vergoeding valt niet onder het eigen risico.

Vergoeding niet- gecontracteerde zorgverlener

De zorg wordt volledig vergoed als deze wordt verleend door SKION. Wordt de zorg door een andere zorgverlener  verleend, dan bestaat geen recht op een vergoeding.