Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding plastische chirurgie

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen

Je hebt recht op vergoeding van de kosten van een behandeling van plastisch chirurgische aard als deze is bedoeld ter correctie van:

a. afwijkingen in het uiterlijk die aantoonbare lichamelijke functiestoornissen veroorzaken;
b. verminkingen die het gevolg zijn van een ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting. Er is sprake van een verminking bij een ernstige verworven misvorming van een lichaamsdeel;
c. verlamde of verslapte bovenoogleden die het gevolg zijn van een aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening, of als de verlamming of verslapping een ernstige gezichtsveldbeperking tot gevolg heeft. Er is sprake van een ernstige gezichtsveldbeperking wanneer:

  • de overhang minimaal 50% van de pupil bedekt terwijl je ontspannen recht vooruit kijkt en;
  • het aannemelijk is dat de correctie van het bovenooglid de gezichtsveldvermindering oplost en;
  • de gezichtsveldbeperking tot belemmeringen in het dagelijkse functioneren leidt.

d. de volgende aangeboren misvormingen: lip-, kaak-, en gehemeltespleten, misvormingen van het benig aangezicht, goedaardige woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel, geboortevlekken of misvormingen van urineweg- en geslachtsorganen;
e. primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transseksualiteit.

f. Agenesie/aplasie van de borst bij vrouwen en de daarmee vergelijkbare situatie bij een vastgestelde transseksualiteit. Onder agenesie/aplasie verstaan wij het ontbreken van borstvorming aan één of beide zijden, dat het gevolg is van of geassocieerd wordt met een zeldzame genetische aandoening. Bij man-vrouw transgenders verstaan wij onder agenesie/aplasie het ontbreken van borstvorming (aan één of beide zijden) na hormoontherapie.

Wie mag de zorg verlenen?

Een medisch specialist.

Heb ik een verwijzing nodig?

Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts, medisch specialist of kaakchirurg.

Heb ik toestemming nodig?

Ja, je hebt vooraf schriftelijke toestemming nodig. De aanvraag van de behandelend specialist dient een uitgebreide omschrijving van en motivatie voor de gevraagde behandeling te omvatten.

Wanneer is er geen recht op vergoeding?

Je hebt geen recht op vergoeding van de volgende zorg:
a. liposuctie van de buik;
b. het operatief plaatsen en het operatief vervangen van een borstprothese anders dan na een gehele of gedeeltelijke borstamputatie;
c. het operatief verwijderen van een borstprothese zonder medische noodzaak.
d. behandeling van plagiocefalie en brachycefalie zonder craniosynostose met een redressiehelm. 

Eigen risico

De vergoeding valt vanaf 18 jaar onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.

Vergoeding niet- gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Is er geen Nederlands wettelijk tarief , dan worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn.