Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding reguliere tandheelkunde tot 18 jaar

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen

Als je jonger dan achttien jaar bent, heb je recht op vergoeding van de kosten van:

a. periodiek preventief tandheelkundig onderzoek, eenmaal per jaar, tenzij je
tandheelkundig meer keren per jaar op die hulp bent aangewezen;
b. een incidenteel tandheelkundig consult;
c. het verwijderen van tandsteen;
d. fluorideapplicaties vanaf het doorbreken van blijvende gebitselementen, maximaal tweemaal per jaar, tenzij je tandheelkundig meer keren per jaar op die hulp bent aangewezen;
e. sealing;
f. parodontale hulp;
g. anesthesie (verdoving);
h. endodontische hulp (wortelkanaalbehandeling);
i. restauratie van gebitselementen met plastische materialen (vullingen);
j. gnathologische hulp (hulp bij kaakgewrichtproblemen of knarsen);
k. uitneembare prothetische voorzieningen;
l. tandvervangende hulp met niet-plastische materialen en het aanbrengen van tandheelkundige implantaten ter vervanging van een of meer ontbrekende, blijvende snij- of hoektanden die niet zijn aangelegd, of omdat het ontbreken van die tand(en) het directe gevolg is van een ongeval;
m. chirurgische tandheelkundige hulp; met uitzondering van het aanbrengen van tandheelkundige implantaten;
n. röntgenonderzoek, met uitzondering van röntgenonderzoek ten behoeve van orthodontische hulp.

Wie mag de zorg verlenen?

Een tandarts en bij a. t/m g., i. en n ook de mondhygiënist.

Eigen risico

De vergoeding valt niet onder het eigen risico.

Let op

- Er is geen recht op vergoeding van het beslijpen en/of behandelen van een melkelement (Code M05).

- Op de volgende zorg bestaat recht tot de leeftijd van 23 jaar: tandvervangende hulp met niet-plastische materialen en het aanbrengen van tandheelkundige implantaten, als:

  • het de vervanging van een of meer ontbrekende, blijvende snij- of hoektanden betreft die in het geheel niet zijn aangelegd, of;
  • omdat het ontbreken van die tand of die tanden het directe gevolg is van een ongeval;
  • de noodzaak van deze zorg is vastgesteld voordat je de leeftijd van achttien jaar hebt bereikt.