Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding reguliere tandheelkunde vanaf 18 jaar (basisverzekering)

Vanaf 18 jaar heb je voor reguliere tandheelkunde vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van de kosten van:

a. chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard en het daarbij behorende röntgenonderzoek, met uitzondering van ongecompliceerde extracties inclusief het daarbij horende röntgenonderzoek, parodontale chirurgie en het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat;
b. een uitneembare volledige prothetische voorzieningen voor de boven- of onderkaak*;
c. reparatie en rebasing van een bestaande uitneembare volledige prothese of van een bestaande volledige overkappingprothese.


Andere reguliere tandheelkunde zorg wordt vergoed vanuit de aanvullende tandartsverzekeringen.

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen

Wie mag de zorg verlenen?

a. een kaakchirurg.
b en c een tandprotheticus of tandarts. 

Heb ik toestemming nodig?

Voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist in de volgende situaties:

a. de zorg bestaat uit het trekken van een of meerder tanden of kiezen onder narcose;
b. de zorg bestaat uit een osteotomie;
c. er is sprake van vervanging van de prothese (met uitzondering van de immediaatprothese) binnen acht jaar na aanschaf; d. bij de eerste aanschaf of bij vervanging na acht jaar zijn de kosten van de prothese (inclusief techniekkosten) hoger dan € 600,- per onder- of bovenkaak;
e. bij de eerste aanschaf of bij vervanging na acht jaar zijn de kosten van de prothese (inclusief techniekkosten) hoger dan € 1100,- voor onder- en boven- kaak gelijktijdig.
Een aanvraag moet zijn voorzien van een gemotiveerd verzoek en een begroting.

Eigen bijdrage

* Voor een uitneembare volledige prothetische ben je een eigen bijdrage verschuldigd van 25% van de kosten van die voorziening. Voor een kunstgebit op implantaat (een klikgebit), incl. het aanbrengen van het vaste gedeelte van de suprastructuur, geldt een andere eigen bijdrage, namelijk 8% van de kosten voor de bovenkaak en 10% van de kosten voor de onderkaak. Voor code J50 (het gelijktijdig plaatsen van een kunstgebit op de ene kaak en een klikgebit op de andere kaak) geldt een eigen bijdrage van 17%. De eigen bijdrage kan worden vergoed vanuit een aanvullende tandartsverzekering. Voor reparaties/rebasing (overzetting) is de eigen bijdrage 10% van de kosten.

Eigen risico

De vergoeding valt onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.

Vergoeding niet- gecontracteerde zorgverlener

Je mag naar iedere tandarts en mondhygiënist. Voor andere zorgaanbieders geldt dat als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, je in je verzekeringsvoorwaarden kunt nalezen op welke vergoeding je recht hebt.