Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding spoedeisende zorg buitenland via de Kiemer Alarmservice

Blijf je korter dan een jaar in het buitenland, dan heb je recht op spoedeisende zorg. Dit is zorg die bij vertrek onvoorzien was en redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot na terugkeer. Als je spoedeisende zorg nodig hebt, dan moet je dit met spoed en zo mogelijk vooraf (laten) melden aan de Kiemer Alarmservice.

Vanuit de aanvullende verzekering heb je recht op vergoeding van het vervoer per ambulance of (ambulance)vliegtuig bij medisch noodzakelijke repatriëring (terugkeer vanuit het buitenland naar Nederland) bij ziekte of een ongeval of het vervoer van je stoffelijk overschot.

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig, werelddekking
AV Goed Volledig, binnen EU, EER en verdragsland
AV Beter Volledig binnen EU, EER en verdragsland
AV Best Volledig, binnen EU, EER en verdragsland

Wie mag de zorg verlenen?

De Kiemer Alarmservice geeft advies over de zorginstellingen waar je terecht kunt. De Kiemer Alarmservice is dag en nacht, 7 dagen per week bereiken via 00 31 58 213 88 29 of alarmservice@kiemer.nl.

Heb ik een verwijzing nodig?

Nee, je hebt geen verwijzing nodig.

Heb ik toestemming nodig?

Ja, je hebt toestemming van de Kiemer Alarmservice nodig.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt vanaf 18 jaar onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.