Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar (aanvullende tandartsverzekeringen)

Wat is de vergoeding in 2017?

AV Tandarts Goed 75% van de kosten tot maximaal € 250,- per kalenderjaar
AV Tandarts Beter Volledige vergoeding tot maximaal € 250,- per kalenderjaar
AV Tandarts Best Volledige vergoeding tot maximaal € 500,- per kalenderjaar

Je hebt vanaf 18 jaar en in aanvulling op de basisverzekering recht op vergoeding van:

a. mondzorg
b. de eigen bijdrage voor een volledige boven- en/of volledige onderprothese;
c. spoedeisende zorg in het buitenland.

Welke aanvullende tandartsverzekering heb jij? Bekijk het in Mijn Kiemer

Wie mag de zorg verlenen?

Je kunt terecht bij:

 • Een tandarts, die als zodanig geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de wet BIG.
 • Een kaakchirurg die staat ingeschreven in het Register voor Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.
 • Een tandprotheticus die voldoet aan de eisen van het ‘Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus’.
 • Een vrijgevestigde mondhygiënist die is opgeleid zoals bedoeld in het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut’.

Heb ik een verwijzing nodig?

 • Voor behandeling door een kaakchirurg heb je een verwijzing van de tandarts nodig.
 • Voor behandeling door een mondhygiënist(e) is in de volgende gevallen een opdracht van de tandarts of kaakchirurg nodig:

  a. bij het toepassen van ioniserende straling in het kader van onderzoek naar de staat van het gebit van de patiënt en van de weefsels die het gebit omringen met betrekking tot plaquegerelateerde aandoeningen, en voor het op basis van de verkregen gegevens vaststellen van de diagnose en opstellen van een behandelplan;
  b. bij het toepassen van lokale anesthesie door het geven van injecties ten behoeve van geleidings- of infiltratieanesthesie;
  c. bij het behandelen van primaire caviteiten door middel van preparatie ten behoeve van restauratie met plastische vulmaterialen.

Wanneer heb ik geen recht op vergoeding?

Je hebt geen recht op vergoeding van:

 • materiaal- en techniekkosten;
 • orthodontische behandelingen (beugels);
 • esthetische behandelingen;
 • het uitwendig bleken van elementen;
 • een mondbeschermer;
 • verdoving door middel van algehele narcose;
 • de kosten van niet nagekomen afspraken;
 • keuringsrapporten.