Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding trombosezorg

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig
AV Goed Geen 
AV Beter Geen
AV Best Geen
Je hebt recht op vergoeding van de kosten van:

a. het regelmatig afnemen van bloedmonsters van de verzekerde;
b. het verrichten of onder verantwoordelijkheid van de trombosedienst laten verrichten van de noodzakelijke laboratoriumonderzoeken ter bepaling van de stollingstijd van je bloed;
c. het gebruik van apparatuur en toebehoren waarmee je de stollingstijd van je bloed kunt meten;
d. een opleiding in het gebruik van deze apparatuur en begeleiding bij je metingen;
e. adviezen over de toepassing van geneesmiddelen die de bloedstolling beïnvloeden.

Wie mag de zorg verlenen?

Een trombosedienst. Met een trombosedienst wordt bedoeld een instelling die, voor zover vereist, op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en de regelgeving die daar bij hoort als zodanig is toegelaten.

Heb ik een verwijzing nodig?

Je hebt een verwijzing nodig van een medisch specialist.

Eigen risico

De vergoeding valt vanaf 18 jaar onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.

Vergoeding niet- gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Is er geen Nederlands wettelijk tarief, dan worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn.