Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding verblijf

Verblijf is een opname met een duur van minimaal 24 uur.

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen

Je hebt recht op vergoeding van de kosten van verblijf in een ziekenhuis, een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) of in het Nederlands Astmacentrum in Davos gedurende een ononderbroken periode van ten hoogste 1095 dagen. Na 1095 dagen wordt het verblijf niet meer betaald uit de basisverzekering, maar uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wie mag de zorg verlenen?

Een ziekenhuis, een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) of het Nederlands Astmacentrum in Davos.

Heb ik een verwijzing nodig?

Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts of behandelend medisch specialist. Voor verblijf in het Nederlands Astmacentrum in Davos heb je een verwijzing nodig van de behandelende longarts.

Heb ik toestemming nodig?

Bij plastische chirurgie en mond- en kaakchirurgie heb je alleen recht op vergoeding van de kosten van opneming, behandeling en verder verblijf in een ziekenhuis, met inbegrip van medisch specialistische zorg, na voorafgaande schriftelijke toestemming. Ook voor verblijf in het Nederlands Astmacentrum in Davos heb je voorafgaande toestemming nodig.

Eigen risico

De vergoeding valt vanaf 18 jaar onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.

Vergoeding niet- gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Is er geen Nederlands wettelijk tarief, dan worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn.