Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding ziekenvervoer per ambulance

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig
AV Goed Geen 
AV Beter Geen
AV Best Geen

Je hebt recht op vergoeding van de kosten van ziekenvervoer per ambulance of per helikopter over een enkele reisafstand van maximaal 200 kilometer: 

a. naar een zorgaanbieder, als de zorg geheel of gedeeltelijk onder de dekking van deze zorgverzekering valt;
b. naar een instelling waarin je gaat verblijven en waarvan de kosten geheel of gedeeltelijk onder de dekking van de Wlz vallen; 
c. vanuit een instelling, bedoeld onder b. naar:
- een zorgaanbieder voor een onderzoek of een behandeling waarvan de kosten geheel of gedeeltelijk onder de dekking van de Wlz vallen;
- een zorgaanbieder voor het aanmeten en passen van een prothese die geheel of gedeeltelijk onder de dekking van de Wlz valt; 
d. naar je woning of een andere woning, als je in je eigen woning redelijkerwijs niet de nodige verzorging kunt krijgen als je komt van een van de zorgaanbieders bedoeld in de onderdelen a., b. of c. Voor vervoer per helikopter heb je een verwijzing nodig via de meldkamer ambulancevervoer of een centrum voor neonatale en kinderchirurgische intensieve zorg.

Wie mag de zorg verlenen?

Een ambulancevervoerder die een vergunning heeft ingevolge de Wet Ambulancevervoer.

Heb ik toestemming nodig?

Is de rit naar of van de zorgverlener meer dan 200 km, dan heb je alleen recht op vergoeding van de kosten als Kiemer hiervoor voorafgaande toestemming heeft gegeven.

Let op

  • In gevallen waarin ziekenvervoer per ambulance of helikopter niet mogelijk is, kunnen wij toestaan dat het ziekenvervoer plaatsvindt met een ander door ons aan te geven vervoermiddel.
  • Je hebt ook recht op vervoer van een begeleider, als begeleiding nodig is of als het om begeleiding van kinderen jonger dan zestien jaar gaat. In bijzondere gevallen kan vervoer van twee begeleiders worden toegestaan.

Eigen risico

De vergoeding valt vanaf 18 jaar onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.

Vergoeding niet- gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Is er geen Nederlands wettelijk tarief, dan worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn.